voksen medalje
Søndag 14.juni 2015 arrangerer Tjøme Løpeklubb Skjærgårdsløpet Verdens Ende

Vi ønsker at dette skal bli en god opplevelse for både deltakere, publikum og ellers alle som ferdes i området på løpstidspunktet (kl 12.30 til ca 14.00). Ettersom løpet går langs offentlig og privat vei, sykkelsti og i et generelt populært turområde ønsker vi å informere om noen trafikale og sikkerhetsmessige reguleringer slik at flest mulig kan være forberedt. Vi henstiller alle om å vise hensyn til løpere og løypevakter langs løypa. Dette vil være til stor hjelp for avviklingen av arrangementet. På samme måte vil løperne informeres om at det kan, og vil, forekomme trafikk langs løypa.

Vi oppfordrer samtidig alle som har lyst og anledning til å oppsøke løypa for å heie på deltagerne! Vi håper og tror dette vil bli en flott dag for både løpere og publikum. På forhånd, takk for samarbeidet!

Treidene2

Trafikale reguleringer under Skjærgårdsløpet:

Verdens Ende – de siste 200 meterne av fylkesvei 308 (fra der sykkelstien slutter til nedkjøringen til fiskebrygga)

Stenges for all trafikk i to korte tidsrom: Kl 12.28 til 12.33 (ifm fellesstart 5 km kl 12.30) og kl 12.38 til 12.43 (ifm fellesstart 10 km kl 12.40). Trafikken stoppes av løypevakter og åpnes straks løperne har kommet seg trygt på sykkelstien.

Retur Verdens Ende – mot mål

Når løperne returnerer til Verdens Ende skal de guides inn i en «sluse» som vil være satt opp på venstre side av veien i ca én meters bredde. Biler passerer på utsiden av sperrebåndet, mens løperne løper på innsiden og ledes videre mot gangstien ut mot «1000-årsstedet». Denne slusen vil være satt opp i tidsrommet 12.15 til alle løpere har kommet seg trygt i mål ca kl 13.45.

Krysset Treideneveien/Helgerødveien (fv 308)

Løperne kommer nordfra på sykkelstien (fra Havna) og skal krysse Helgerødveien (fv 308) over til Treideneveien. Trafikken vil stoppes av løypevakter ved behov. Løperne vil komme spredt. Løypevaktene vil slippe trafikk gjennom ved anledning, men noe ventetid kan forekomme. Antatt tidsrom ca 12.55 til 13.10.

Krysset Moveien/Helgerødveien (fv 308)

Løperne kommer fra Moveien og skal krysse Helgerødveien (fv 308) over til sykkelstien. Trafikken vil stoppes av løypevakter ved behov. Løperne vil komme spredt. Løypevaktene vil slippe trafikk gjennom ved anledning, men noe ventetid kan forekomme. Antatt tidsrom ca 13.00 til 13.20.

Området Bjørnevågkrysset/Bjørnevågveien

Løperne vil komme spredt. Først kommer 5 km-løperne nordfra (fra Torås) i tidsrommet 12.40 til 12.50. Disse skal krysse innkjøringen til Bjørnevåg og løpe rett frem på sykkelstien mot Verdens Ende. Deretter kommer 10 km-løperne sørfra (fra Moveien) i tidsrommet 13.00 til 13.25. Disse skal løpe opp til høyre før busstoppet, en liten sløyfe opp til grendehuset, ned Bjørnevågveien til sykkelstien og videre nordover på sykkelstien mot Toråsveien.

Generelt

Ellers vil det være løping langs følgende veier i området, og igjen vil vi oppfordre alle om å vise hensyn langs hele traséen:
Gunnarsrødveien, Grevikveien, Toråsveien, Rønningen, Havnaveien, Treideneveien, Hellesmoveien, Moveien, Bjørnevågveien.

For mer info om løpet, se denne linken. Her vil dere blant annet finne løypekart.

{flike}

08.06.2015 – Tjøme Løpeklubb