Om klubben

Tjøme Løpeklubb (TLK) er en forening for mosjonister og aktive løpere på Tjøme og omegn.
TLK ble registrert som medlemsforening i Brønnøysundsregisteret den 21.juni 2014 med organisasjonsnr 813 793 202.
21. mai 2015 ble klubben medlem av NFIF og NIF.

Formål
Foreningen har som mål å inspirere og motivere til fysisk aktivitet. Sosialt fellesskap, det å skape et godt treningsmiljø, samt å legge til rette for deltakelse i konkurranser og løp.

Organisering
Vi er ikke en friidrettsklubb, men er tilknyttet Norges Friidrettsforbund. Dvs at medlemmer av TLK kan kjøpe helårslisens i friidrett/løping i NFIF. Man vil da være forsikret på alle treninger i klubbens (og privat) regi, samt i alle mosjonsløp som arrangeres av klubber som er tilknyttet NFIF. Vi understreker at det ikke er påkrevet å kjøpe helårslisens for å være medlem i TLK eller delta i mosjonsløp.

Barn?
Da TLK ikke er en friidrettsklubb og ikke har egen friidrettsbane har vi heller ingen faste treningstilbud for barn i TLK. For barn som ønsker å drive med friidrett henviser vi til friidrettsgruppa i Nøtterøy IF, eller til Tønsberg Friidrettsklubb. Vi har allikevel enkeltvise tilbud til barn og unge, som f.eks barneløpet i Tjømejoggen, årlig klubbmesterskap på bane, samt andre oppdukkende arrangementer. Disse vil annonseres på hjemmesiden, samt klubbens facebook-side.

Vedtekter
Les klubbens vedtekter her…