Styret og funksjoner

Styret

Leder: Roar Almquist (tlf. 913 18 083)

Nestleder: Geir-Morten Hansen (tlf. 958 69 110)

Kasserer: Øystein Granly 

Styremedlem: Beathe Skog Hansen 

Styremedlem: Thomas Bjørnestad 

Styremedlem: Yvette Christiansen 

Andre funksjoner

Revisor 1: Thomas Skadal

Revisor 2: Harald Grov

Valgkomite:
Medlem 1: Tor Morten Rindsem

Medlem 2: Cathrine Bjørnestad

Vara: Oscar Almquist