5 og 10 km i Drammen. Link til arrangement: Sparebank1 SørØst-Norge Drammen 10K

Klubbrekorder:

10 km menn: Knut Engmann – tid: 38:34 – dato: 02.04.2023
10 km kvinner: Yvette Christiansen – tid: 56:29 – dato: 07.04.2024

5 km menn: Inge Vinje – tid: 24:21 – dato: 02.04.2023
5 km kvinner: Kirsti M. Johnsen – tid: 24:14 – dato: 02.04.2023