Bestilling av klubbtøy

Bestilling av klubbtøy

Da åpner vi for en ny runde med klubbtøybestilling. Trimtex er fortsatt leverandør, og som vanlig er det et felles minimumskvantum på 5 stk pr produkt før produksjon blir iverksatt. (10 stk for pannebånd). Vi gjør opp status mot slutten av bestillingsvinduet og...

Backyard Ultra Sandefjord

12 x 6,7 km med start hver time: Totalt:John Frisli Jahre – 80,4 km (12 runder). Totaltid: 7:56:58Caspar Rieber-Mohn – 80,4 km (12 runder). Totaltid: 7:58:30Morten Almquist – 80,4 km (12 runder). Totaltid: 8:02:54Frank A. Jacobsen – 46,9 km (7 runder). Totaltid:...