Selve opphavet til maratondistansen! Det løpes i store deler av traséen det antas at soldaten Feidippides løp fra byen Marathon til Athen for å forkynne at perserne hadde blitt beseiret i slaget ved Marathon. Legenden forteller videre at Feidippides døde like etter han hadde forkynt grekernes seier.

Rekord menn: Håkon Bull – tid: 3:04:05 – dato: 11.11.2018