{flike}

Tjøme Løpeklubb sparte ikke på noe da det ble arrangert årsmøte i Tjømehallen torsdag 16.mars. Det ble servert et assortert utvalg kjeks – alt fra typen Marie til luksusvarianten Gjende. Ikke rart hele 11 stk hadde tatt turen for å innta sin rolle i TLKs øverste organ – Årsmøtet.

Verdt å merke seg fra møtet:

– Årsmøtet har vedtatt en økning i medlemskontingenten for 2018. De nye satsene er 125,- (voksen), 75,- (barn) og 300,- (familie).
– Styret fortsetter som før. Alle styremedlemmer som var på valg (Geir-Morten, Beathe, Thomas B og vara Annette) ble gjenvalgt for 2 nye år. Øvrige styremedlemmer (Roar, Øystein og Beate) er på valg i 2018.
– Regnskapet for 2016 ble godkjent, og fremagt forslag til budsjett for 2017 ble vedtatt.

Se vedlagt protokoll fra årsmøtet. Øvrige dokumenter vil gjøres tilgjengelig på nettsiden under menypunktet «Klubben» og underpunkt «Årsmøte 2017».

Publisert: 24.03.2017