12 x 6,7 km med start hver time:

Totalt:
John Frisli Jahre – 80,4 km. Totaltid: 8:11:52
Caspar Rieber-Mohn – 80,4 km. Totaltid: 8:30:25

1.løp:
John Frisli Jahre – 40:01
Caspar Rieber-Mohn – 40:01

2.løp:
John Frisli Jahre – 40:20
Caspar Rieber-Mohn – 41:06

3.løp:
John Frisli Jahre – 39:55
Caspar Rieber-Mohn – 39:55

4.løp:
John Frisli Jahre – 40:03
Caspar Rieber-Mohn – 41:27

5.løp:
John Frisli Jahre – 42:36
Caspar Rieber-Mohn – 42:37

6.løp:
John Frisli Jahre – 40:39
Caspar Rieber-Mohn – 40:40

7.løp:
John Frisli Jahre – 40:39
Caspar Rieber-Mohn – 42:08

8.løp:
John Frisli Jahre – 40:41
Caspar Rieber-Mohn – 43:44

9.løp:
John Frisli Jahre – 41:58
Caspar Rieber-Mohn – 45:25

10.løp:
John Frisli Jahre – 41:52
Caspar Rieber-Mohn – 43:16

11.løp:
John Frisli Jahre – 41:24
Caspar Rieber-Mohn – 44:17

12.løp:
John Frisli Jahre – 41:38
Caspar Rieber-Mohn – 45:45

Alle resultater