12 x 6,7 km med start hver time:

Totalt:
John Frisli Jahre – 80,4 km (12 runder). Totaltid: 7:56:58
Caspar Rieber-Mohn – 80,4 km (12 runder). Totaltid: 7:58:30
Morten Almquist – 80,4 km (12 runder). Totaltid: 8:02:54
Frank A. Jacobsen – 46,9 km (7 runder). Totaltid: 4:01:53
Britt Iren Larsen – 46,9 km (7 runder). Totaltid: 5:21:35

Resultater