logo norges friidrettsforbund{flike}

Med bakgrunn i fullmakten fra årsmøtet i mars, besluttet styret at klubben skulle søke om medlemskap i Norges Friidrettsforbund og Norges Idrettsforbund. I slutten av forrige uke fikk vi tilsendt vedtaket om at klubben nå er tatt opp som medlem. Årsaken til at styret valgte å bli medlem kan oppsummeres i følgende punkter:

 

  1. Gir klubbens medlemmer mulighet til å tegne helårslisens
  2. Gir klubbens medlemmer mulighet til å delta i KM og NM
  3. Klubbens arrangementer blir forsikret ved å være medlem
  4. Tilgang på ressurser i krets og forbund
  5. Medbestemmelse

For deg som medlem betyr dette at:

  1. Du kan tegne helårslisens (valgfritt). Du trenger da ikke kjøpe engangslisenser i alle løp du er med på i løpet av året, i tillegg vil du være forsikret under trening – Les mer her…
  2. Du kan delta for Tjøme Løpeklubb i KM og NM.
  3. Er du med i Tjømekarusellen og ikke har helårslisens, må du betale en engangslisens på kr 30,- én gang pr år. Denne betales ved første deltagelse og vil gjelde for alle løp i Tjømekarusellen resten av året. Startkontingenten på 20 kr pr løp beholdes. (Dvs 50 kr ved første løp du deltar i, deretter 20 kr pr gang ut året.)
  4. Innmeldingen vil i seg selv ikke medføre noe behov for å øke medlemskontingenten i Tjøme Løpeklubb. (Kontingenten for 2016 ble vedtatt på årsmøtet i mars til å være fortsatt 100 kr pr voksen, 50 kr pr barn og 250 kr pr familie.)

 
Tilleggskommentar:

Det er ingen hemmelighet at Tjøme Løpeklubb har vært, og er, motstander av engangslisensen Norges Friidrettsforbund innførte den 1.1.2014. Vi ønsker å stimulere flest mulig til å delta i mosjonsløp og synes ikke at en så positiv aktivitet for folkehelsen skal beskattes med en ekstra avgift. Engangslisensen er riktignok en lav sum og det er selvfølgelig helt valgfritt å delta i løp. Når NFIF likevel har valgt å innføre lisensordningen burde den være gjort valgfri og ikke obligatorisk. Engangslisensen gir en forsikring mot akutte skader i løp, men om uhellet først skulle være ute ville man uansett fått god hjelp i det norske helsevesen, lisens eller ikke lisens. Vi støtter forbundets satsning på elite og ungdom, men mener det ikke bør være mosjonistenes oppgave å sørge for deler av budsjettinndekningen.

Derimot er vi mer positive til helårslisensen. Først og fremst fordi dette er en valgfri ordning hvor den enkelte selv bestemmer om man har behov for forsikringen lisensen gir, eller ikke. Videre er helårslisensen mye bedre egnet som forsikringsordning da den gjelder både løp og trening, og fordi den også inkluderer belastningsskader. Og det er gjerne under trening belastningsskadene oppstår. (Engangslisensen gjelder kun akutte skader som oppstår under det aktuelle løpet lisensen er tegnet for, naturlig nok.)

En totalvurdering som tar hensyn til punktene innledningsvis i artikkelen, forholdene rundt engangslisens/helårslisens, samt det faktum at det ikke vil være behov for å heve medlemskontingenten i Tjøme Løpeklubb, gjør at vi stiller oss positive til et medlemskap.

Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med Norges Friidrettsforbund!

Publisert: 25.05.2015