klubbtroyen

Dette er klubbens offisielle trøye. 27 av klubbens 37 medlemmer avga stemme i valget av klubbtrøye. Avstemningen viste følgende resultat:
Trøye nr1: 19 stemmer, Trøye nr 2: 5 stemmer og Trøye nr 3: 3 stemmer.
Det betyr at vi ikke behøver å ha noen ny avstemningsrunde, fordi trøye nr 1 fikk hele 70% av stemmene.

{flike}