klubbeTirsdag 2. april kl. 18.30 , avholdes årsmøte i kafeteriaen i Tjømehallen.

Saker som ønskes tatt opp, må sendes styret senest 18. mars på e-postadressen post@tjome-lopeklubb.no.

Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig her på websiden, ca en uke før årsmøte.

Vel møtt!

Hilsen Styret i Tjøme Løpeklubb

Dokumenter:

Saksliste

Innkalling

Forslag til forretningsorden

Årsberetning 2018

Resultat 2018

Balanse pr 31.12.18

Forslag medlemskontingent 2020

Forslag budsjett 2019

Innkommende saker

Innstilling til valg